top of page

Prosjektleder

Madelaine arbeider som frilans prosjektleder - produksjonsleder - og festivalsjef

 

Har du et prosjekt, event, festival eller arrangement som trenger ledelse og styring så er en prosjektleder god å ha! Madelaine har bred erfaring som leder i både sceneproduksjoner, festivaler og event bransjen. Madelaines styrker ligger i hennes brede kontaktnettverk og tverrfaglig kompetanse. Madelaine dekker ofte flere stillinger i én grunnet hennes brede bakgrunn fra kunst - og kulturfeltet. 

Madelaine kan hjelpe til med:

Prosjektstyring og planlegging, utarbeiding av budsjetter, tidslinjer, og koordinering av personer, samt utstyr. Turné planlegging og rådgiving.

Madelaine har erfaring som festivalsjef 

Gratis første møte.

Utgangspunkt: fra 550 kr per time, inkl påslag. Lønn etter avtale ved lengre perioder. 

(Dette er pris forbeholdt det frie scenekunstfeltet med begrenset økonomi)

Klikk for å ta kontakt

Gratis første møte.

Fra 850 kr per time, inkl påslag.

Lønn etter avtale ved lengre perioder.

Klikk for å ta kontakt

Prosjektleder

bottom of page